<div align="center"> <h1>Pawłów Stary - Cerkiew Unicka pw. św Mikołaja</h1> <h3>Pawłów Stary - Cerkiew Unicka pw. św Mikołaja</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kostomloty-parafia-unicka.siedlce.opoka.org.pl/pawlow/" rel="nofollow">www.kostomloty-parafia-unicka.siedlce.opoka.org.pl/pawlow/</a></p> </div>